Stichting

Bestuur

Doelstelling

Beleidsplan

Verslag
Doelstelling van de Stichting Henk FortuinHet verzamelen van de schilderijen en tekeningen van de Maassluise schilder Henk Fortuin, alsmede de instandhouding van die verzamelingen, het uitlenen van de verzameling of een deel daarvan aan diverse musea, waaronder begrepen het Maassluise Gemeentemuseum en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks alles in de ruimste zin des woords.