Stichting

Bestuur

Doelstelling

Beleidsplan

Verslag/Jaarrekening
         

Jaarrekening 2014 Stichting Henk Fortuin

bedragen in Euro's

Balans per 31 december
Activa 2014 2013 2012 2011 Passiva 2014 2013 2012 2011
Vordering 564
Rente 136 191 115 Eigen vermogen vorig jaar 11.182 12.604 11.674 10.969
Bank saldi 10.884 11.046 12.413 11.559 Resultaat 266 - 1.423 930 705
Totaal 11.448 11.182 12.604 11.674 Eigen vermogen 11.448 11.182 12.604 11.674


Exploitatierekening per 31 december
Inkomsten 2014 2013 2012 2011 Uitgaven 2014 2013 2012 2011
Vordering 564 Presentatie materiaal 1.480
Rente 136 190 168 Vertering 129 152 82
Verkoop werken 1.550 293 900 300 betalingsverkeer 48 42 42 36
Opbrengst beeldrecht 150 Expositie 84 13
Archiefsystemen 107 1.807
Kamers van Koophandel 24 27
Resultaat negatief - 1.423 Resultaat + 266 + 930 + 705
Totaal 2.114 2.001 1.090 768 Totaal 2.1142.001 1.090 768