Digitaal depot van werk van Henk Fortuin (1916–2007)
Collectie Henk Fortuin 1051 CHF1051 Arbeiderswoningen, Wierum, Friesland | conté op papier 39x26cm | © Henk Fortuin Nes 1944 (particulier bezit)