Historische gevelreconstructie van werk van Henk Fortuin (1916–2007)
Collectie Henk Fortuin 1482
De gevelrij van de Haringkade die Henk Fortuin in de aquarel heeft geschilderd komt overeen met foto's van vóór 1900. Het is zeer waarschijnlijk dat hij die foto's gebruikt heeft om de gevels te ensceneren. Vergeleken met de fotograaf heeft de schilder een andere positie gekozen waardoor de Groote Kerk prominenter is geplaatst en een evenwichtiger compositie is ontstaan.

Voor de loggers zal Henk Fortuin andere foto's gebruikt hebben.
Saillante details: in de wirwar van masten is de tuigage van het grootzijl van de MA71 verbonden met de voormast van de logger er achter.
Foto met een overzicht van de Haringkade - samengesteld uit foto A4297 en A4298 uit de HVM Collectiebank - links het Hellinggat met werf op de achtergrond en rechts de havenkolk met kraan.
[foto: HVM Collectiebank A5535]
Een zeillogger in de Binnenhaven afgemeerd langs de Haringkade met links nog zichtbaar de Hellinggatbrug. Op de achtergrond het Hellinggat. De driemastlogger MS8 'Govert van Wijn', in 1869 gebouwd door T. Kloos te Alblasserdam voor rekening van M. Dirkzwager Gzn. In 1883 toen de vissserijnummers van de gehele Maassluise visserij werden gewijzigd van MS in MA kreeg de 'Govert van Wijn' registratie MA15. In 1903 werd het schip verkocht aan de rederij N. van Gelderen, die het liet registereren als MA31 en het 'Noordzeevisserij' als naam gaf.
[foto: HVM Collectiebank A4298 jaar 1870]
Een zeillogger in de Binnenhaven afgemeerd aan de huidige Haringkade. De logger is een oorspronkelijke driemastlogger voorzien van kottertuig. Daarachter de Havenkom en de huidige Marnixkade met de houten mastkraan die in 1898 werd vervangen door een van ijzer.
[foto: HVM Collectiebank A4297 jaar 1870]
De Maassluise houten zeillogger MA71, Jacoba Maria. Bouwjaar 1884 ?. Rederij: Doelman & Co. C. afgemeerd in de Binnenhaven langs de Haven ter hoogte van het Wijde Slop.
[foto met tekst: HVM Collectiebank kbn1388 jaar 1910]
Een pas gebouwde houten zeillogger afgemeerd aan de Haringkade. Het schip heeft nog geen nummer. Aangezien de nummering werd ingevoerd in 1883, dateert de foto van voor die tijd.
[foto met tekst: HVM Collectiebank A5535 jaar 1870]