Digitaal depot van werk van Henk Fortuin (1916–2007)
Collectie Henk Fortuin 1542
CHF1542 Poortershaven | aquarel 50x31cm | © Henk Fortuin Poortershaven 1952 (particulier bezit)