Digitaal depot van werk van Henk Fortuin (1916–2007)
Collectie Henk Fortuin 1447 CHF1447 Nes (Dongeradeel) Friesland, 50 meter van de pastorie | conté op papier 21x14cm | © Henk Fortuin Maassluis 1944 (Stichting Henk Fortuin)