Selectie uit het nagelaten werk van Henk Fortuin (1916-2007)
Kunst- en Atelierroute Maassluis 2015


1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12A  12B  13 Doe de Route
-
Een wandeling langs de plekjes waar ooit kunstschilder Henk Fortuin stond.

0 - Start Arie de Groothuis

> volg Dr.Kuijperkade richting PC Hooftlaan

> over de brug - verder langs de Zuidvliet

Locatie 1 - ter hoogte van het dwarswater naar de Noordvliet -kijkrichting NO Maasland

> verder langs de Zuidvliet ,via de Potterstraat en het Reviusplein langs het Reviuslyceum

Locatie 2 - aan het water ter hoogte van het dwarswater - kijkrichting ZW centrum

> Nu op zoek naar Locatie 3, in de toen (1950) onbebouwde Sluisploder

> We keren om en lopen het Wipperspark door

rechtsaf naar de Bilderdijklaan

op de Bilderdijklaan links en dan rechtsaf

naar de GA Brederolaan tot aan het witte kerkje

Locatie 3 - kijkrichting Damstraat(plein)

Voor de oorspronkelijke plek lopen we de Constantijn Huygenstraat in

Henk Fortuin keek over de huizen heen en stond bovenop de "Nieuwe weg" (Laan 40-45)

> We vervolgen onze wandeling richting station

langs de molen, via de voetgangersbrug het pad volgen,

tussen de huizen door links aanhouden over de voetbrug richting station

Locatie 4 - Rechts op de Stationslaan, kijkrichting NO Kon. Wilhelminalaan

> Richting Haven, rechtsaf Fenacoliuslaan

Locatie 5 - Twee huisjes verdwenen voor verbreding van de weg

> linksaf naar de Zuiddijk

Locatie 6 - ter hoogte van nr 34, kijkrichting NO

> We wandelen verder over de Zuiddijk, de Hoogstraat, linkaf over de Schansbrug

linksaf over de Marnixkade, de bocht om tot hoek Hellingkade

Locatie 7 - terugkijkend richting Stadhuiskade

> Verder over de Hellingkade, door het Breugomslop tot de Olivierstraat

Locatie 8 - de werkplaatsen stonden op de open plek

Fortuin stond aan de overkant van het water op de Westoever

> De wandeling gaat verder naar de toren en de Geerkade WZ tot aan de Schansbrug

Over de brug linksaflangs het water volgen we de Geerkade OZ

aan het einde de trap op

Locatie 9 - kijkrichting Z, de schilder stond op de dijk even verder dan de Wedde

> Voor het voormalige Café De Zon gaan we linksaf de Noorddijk op tot aan nr 57-59

Locatie 10 -kijkrichting O, de schilder stond langs de oever

van de Noordgeer op de hoogte van nr 59

> We gaan weer terug en lopen linsaf de Weddebrug op

Locatie 11 - kijkrichting Z, - de achtergevels van de Noorddijk

De schilder stond even verder langs het water - nu bebouwd

> Weer terug de Noorddijk op tot nr 8

Locatie 12 - kijkrichting N - tussen de huizen door

We gaan verder de trap af naast nr 8

onderaan rechts het pad langs het water de Kruisstraat door

Locatie 13 - (aan de overkant, de trappen op en af) kijkrichting O

Via de Veerstraat, de Markt en de Dr. Kuyperkade, zijn we terug bij af.