Jaarrekening 2019 bedragen in Euro's
Balans per 31 december
Activa
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Vordering 2.388 65 564
Rente 136 191 115
Bank saldi 5.878 6.820 7.689 5.447 12.687 10.884 11.046 12.413 11.559
Totaal 5.878 6.820 7.689 7.835 12.751 11.448 11.182 12.604 11.674
Balans per 31 december
Passiva
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Eigen vermogen vorig jaar 6.820 7.689 7.835 12.751 11.448 11.182 12.604 11.674 10.969
Crediteuren 498
Resultaat - 1.440 - 869 - 146 - 4.716 1.303 266 - 1.423 930 705
Eigen vermogen 5.878 6.820 7.689 7.835 12.751 11.448 11.182 12.604 11.674
Exploitatierekening per 31 december
Inkomsten
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Donatie 2806
Vordering 205 564
Rente 2 7 26 57 89 136 190 168
Verkoop 50 992 404 1.950 1.550 293 900 300
Beeldrecht 150
Resultaat negatief 1.440 869 146 4.716 1.423
Totaal 1.492 1.081 1.165 7.983 2.039 2.114 2.001 1.090 768
Exploitatierekening per 31 december
Uitgaven
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Huur 600 600 600
Presentatie 32 150 756 1.480
Media 498 4.662 402
Representatie 150 393 294 94 129 152 82
Bankkosten 123 86 72 62 59 48 42 42 36
Expositie 89 245 100 1.351 181 84 13
Archiefsystemen 850 107 1.807
Kamer van Koophandel 8 24 27
Resultaat 1.303 266 930 705
Totaal 1.492 1.081 1.165 7.983 2.039 2.114 2.001 1.090 768