Jaarrekening
bedragen in Euro's
Balans per 31 december
Activa
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Debiteuren . . . . 2.388 65 564 136 191 115
Bank saldi 4.540 5.879 6.820 7.689 5.447 12.687 10.884 11.046 12.413 11.559
Totaal 4.540 5.879 6.820 7.689 7.835 12.751 11.448 11.182 12.604 11.674
Balans per 31 december
Passiva
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Eigen vermogen 4.221 5.381 6.820 7.689 7.835 12.751 11.448 11.182 12.604 11.674
Crediteuren 319 498
Totaal 4.540 5.879 6.820 7.689 7.835 12.751 11.448 11.182 12.604 11.674
Exploitatierekening per 31 december
Inkomsten
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Donatie . . . . 2806 . . . . .
Vordering . . 205 . . . . 564 . .
Rente . 2 7 26 57 89 . 136 190 168
Verkoop . 50 . 992 404 1.950 1.550 293 900 300
Beeldrecht . . . . . . . 150 . .
Resultaat negatief 1.159 1.439 869 146 4.716 . . 1.423 . .
Totaal 1.159 1.491 1.081 1.165 7.983 2.039 2.114 2.001 1.090 768
Exploitatierekening per 31 december
Uitgaven
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Huur 600 600 600 600 . . . . . .
Presentatie . 60 . 756 . 1.480 . . .
Media 269 498 . 4.662 402 . . . . .
Representatie 125 150 . 393 294 94 129 152 82 .
Bankkosten 105 123 86 72 62 59 48 42 42 36
Expositie 60 60 245 100 1.351 181 84 . 13 .
Archiefsystemen . . . . 850 . 107 1.807 . .
Kamer van Koophandel . . . . 8 . . . 24 27
Resultaat . . . . . 1.303 266 . 930 705
Totaal 1.159 1.491 1.081 1.165 7.983 2.039 2.114 2.001 1.090 768