Jaarrekening
bedragen in Euro's
Balans per 31 december
Activa
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Debiteuren . . . . . . 2.388 65 564 136 191 115
Bank saldi . 6.056 4.540 5.879 6.820 7.689 5.447 12.687 10.884 11.046 12.413 11.559
Totaal . 6.056 4.540 5.879 6.820 7.689 7.835 12.751 11.448 11.182 12.604 11.674
Balans per 31 december
Passiva
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Eigen vermogen . 4.540 4.221 5.381 6.820 7.689 7.835 12.751 11.448 11.182 12.604 11.674
Crediteuren . 319 498
Totaal . 6.056 4.540 5.879 6.820 7.689 7.835 12.751 11.448 11.182 12.604 11.674
Exploitatierekening per 31 december
Inkomsten
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Donatie . 110 . . . . 2806 . . . . .
Vordering . . . . 205 . . . . 564 . .
Rente . . . 2 7 26 57 89 . 136 190 168
Verkoop . 2.460 . 50 . 992 404 1.950 1.550 293 900 300
Beeldrecht . . . . . . . . . 150 . .
Resultaat negatief . . 1.111 1.159 1.439 869 146 4.716 . . 1.423 .
Totaal 2.570 1.159 1.491 1.081 1.165 7.983 2.039 2.114 2.001 1.090 768
Exploitatierekening per 31 december
Uitgaven
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Huur . 600 600 600 600 600 . . . . . .
Presentatie . . . 60 . 756 . 1.480 . . .
Media . 276 269 498 . 4.662 402 . . . . .
Representatie . 8 125 150 . 393 294 94 129 152 82 .
Bankkosten . 112 105 123 86 72 62 59 48 42 42 36
Expositie . 0.000 60 60 245 100 1.351 181 84 . 13 .
Archiefsystemen . . . . . . 850 . 107 1.807 . .
Kamer van Koophandel . 8 . . . . 8 . . . 24 27
Resultaat . 1.517 . . . . . 1.303 266 . 930 705
Totaal . 2.570 1.159 1.491 1.081 1.165 7.983 2.039 2.114 2.001 1.090 768