Jaarrekening
bedragen in Euro's
Balans per 31 december
Activa
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Debiteuren . . . . . . 2.588 65 564 136 191 115
Bank saldi 5.955 6.056 4.540 5.879 6.820 7.689 5.447 12.687 10.884 11.046 12.413 11.559
Totaal 5.955 6.056 4.540 5.879 6.820 7.689 8.035 12.751 11.448 11.182 12.604 11.674
Balans per 31 december
Passiva
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Eigen vermogen 5.646 6.056 4.221 5.381 6.820 7.689 8.035 12.751 11.448 11.182 12.604 11.674
Crediteuren 309 . 319 498 . . . . . . . .
Totaal 5.955 6.056 4.540 5.879 6.820 7.689 8.035 12.751 11.448 11.182 12.604 11.674
Exploitatierekening per 31 december
Inkomsten
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Donatie . 110 . . . . 2806 . . . . .
Vordering . . . . 205 . . . . 564 . .
Rente . . . 2 7 26 57 89 . 136 190 168
Verkoop 1.338 2.460 . 50 . 992 404 1.950 1.550 293 900 300
Beeldrecht . . . . . . . . . 150 . .
Resultaat negatief 412 . 1.159 1.439 869 146 4.716 . . 1.423 .
Totaal 1.750 2.570 1.159 1.491 1.081 1.165 7.983 2.039 1.550 2.001 1.090 768
Exploitatierekening per 31 december
Uitgaven
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Huur 600 600 600 600 600 600 . . . . . .
Presentatie 543 . . 60 . 756 . 1.480 . . .
Media 309 276 269 498 . 4.662 402 . . . . .
Representatie 56 8 125 150 . 393 294 94 129 152 82 .
Bankkosten 165 112 105 123 86 72 62 59 48 42 42 36
Expositie . . 60 60 245 100 1.351 181 84 . 13 .
Royalties 75 . . . . . . . . . . .
Archiefsystemen . . . . . . 850 . 107 1.807 . .
Kamer van Koophandel . 8 . . . . 8 . . . 24 27
Positief Resultaat . 1.517 . . . . . 1.303 266 . 930 705
Totaal 1.750 2.570 1.159 1.491 1.081 1.165 7.983 2.039 1.550 2.001 1.090 768