Beleidsplan van de Stichting
Ontwikkelen van aktiviteiten met behulp van vrijwilligers,
ten dienste van de doelstelling van de Stichting.